En ny himmel og en ny jord

Undervisningsopplegg med aktualisering fra filmen Heaven Is For Real. Med arbeidsoppgave.


Kompetansemål


Forslag til disposisjon for timen:

  1. Introduser tema og eventuelt lærestoff.
  2. Vis trailer fra Heaven Is For Real.
  3. Gå gjennom momentene nedenfor, med innlagte samtalespørsmål.
  4. Del ut arbeidsoppgave. Elevene trenger Bibel.
  5. Gå gjennom oppgaven sammen.

Trailer: http://www.filmweb.no/film/article1109536.ece

Døden skaper alltid sterke følelser! Filmen Heaven Is For Real har trukket fulle hus til kinoer i USA, og ble jammen en suksess da den kom til Norge også. Dette sier noe om at veldig mange mennesker, ikke bare kristne, er opptatt av spørsmål rundt døden og hva som skjer etterpå.

Til samtale: Hvilke følelser forbinder dere med døden?

Jo yngre et menneske er når det dør, jo tristere synes vi det er. I filmen Heaven Is For Real holder foreldrene på å miste 4-åringen sin. Et annet par har mistet sønnen sin mens han var soldat. Begge foreldreparene er sterkt preget av det de har opplevd. Vi synes ikke det er naturlig at barn og unge skal dø, og mange blir både sinte og bitre hvis de opplever en slik tragedie.

Til samtale: Hvorfor godtar vi gjerne at eldre, syke mennesker dør, mens vi ikke så lett kan akseptere at barn eller unge dør? (Se hva Bibelen sier om menneskelivet: 1. Mos 3,22ff. Salme 90, 10).

Døden betyr en definitiv slutt på alt vi kjenner til, og en begynnelse på noe helt ukjent. Det er naturlig å være nysgjerrig, eller engstelig, i møte med noe som er ukjent.
Filmen både viser og skaper mange følelser hos de som ser den.

Spørsmålet er: hva tror vi egentlig under alt vi føler, og hvorfor tror vi som vi gjør?

Filmen sier oss indirekte at vi bør tro at lille Colton har sett himmelen, fordi han har opplevd det og han snakker sant. Dessuten bekreftes opplevelsen hans av en annen jente som også har hatt syner av himmelen. Vi skal altså tro på himmelen ut fra to subjektive vitnesbyrd. Er det nok for oss?

For kristne er det egentlig ikke så viktig å være sikker på om Colton eller andre har sett inn i himmelen. Det som er viktig for kristne, er hva Bibelen sier om døden, himmelen og evigheten. I Bibelen er det mange bilder, men lite helt konkret om hvordan evigheten blir. Derimot står det helt tydelig at det er et liv etter døden, og at alle mennesker må velge mens de enda er i tiden her og nå, om de vil tilbringe evigheten sammen med Gud eller ikke.

Skriftlig oppgave:

Skriv ut oppgaven som pdf her.

Slå opp bibelstedene og skriv dem, sammen med stikkord fra innholdet, under rett tittel.

Matteus 24,42
Matteus 24, 6-7
Matteus 24,14
Johannes 14,3
Johannes 3, 17-18
Filipperne 3, 20-21
1 Tessaloniker 5,1-2
Johannes 11,25-26
Romerne 10,9

  • Hvordan få evig liv

  • Hvorfor Jesus kommer igjen

  • Når kommer Jesus igjen?

  • Hint om når Jesu komme nærmer seg

Print Friendly, PDF & Email