Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

 

Korte svar Peter J WilliamsAv Peter J. Williams


Peter J. Williams er rektor og daglig leder ved Tyndale House, Cambridge. Han tok sin MA, Phil og PhD ved Cambridge University,  i studier av gamle språk som er knyttet til Bibelen. Siden har han undervist i hebraisk og arameisk samt Det gamle testamentet. Peter J. Williams er også medlem av oversettelseskomiteen av den engelske Bibelversjonen English Standard Version.  


 

Arkeologi er ganske nytt. Enkelte sier det begynte med Napoleon Bonaparte som da han tro til Egypt tok med seg eksperter i sin armé som systematisk gravde ut jorden. Noen sier det begynte noe tidligere med Thomas Jefferson, som gjorde systematiske undersøkelser i USA. Uansett er arkeologi relativt nytt, mennesker har lest Bibelen i langt flere år.

Når man ser på hva som har blitt oppdaget i løpet av de siste 200 årene og ser på våre museer, må vi huske at for 300 år siden fantes ingen arkeologi. Alt som noen visste noe om, kom fra manuskripter som ble overlevert gjennom tidene. Så de gamle Biblene, noen ganger var familieBibler, kan noen ganger være 3-400 år. De ble trykket uten noe kjennskap til arkeologi. Hvilke ting har blitt sagt i disse bøkene? Hvor mye av dette har vist seg å stemme med arkeologien?

Du vil finne noen utrolige ting. Disse gamle Biblene vil navngi spesifikke assyriske konger, og arkeologien bekrefter at kongene Sankerib, Tiglat-Pileser, Sargon, Asarhaddon er virkelige mennesker. De blir beskrevet i riktig rekkefølge i Bibelen, de er i riktig tidsperiode.

Tenk på Geneva Bible, Bibelen som puritanerne tok med seg til USA – ingen av manuskriptene denne versjonen bygger på er fra før det 11. århundre. Likevel gir den korrekt informasjon om ting som skjedde 1800 år tidligere. Det er helt fantastisk. Det er bare ett eksempel på detaljer i Bibelen som har vist seg å være korrekt i følge senere arkeologi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email