foto: NRK

En sangtekst fra NRKs nye mediekampanje som kan brukes inn mot gruppesamtaler i undervisningen der tema er medier, medmenneskelighet og livets utfordringer. Aktualiseringen kan også brukes i utenomfaglig formidling. (05.04.2011)


Bakgrunn:

NRK har denne våren satt i gang kampanjen “Gjør dagen bedre – NRK”. Målet med kampanjen er å få folk til å reflektere over hvordan NRK som allmennkringkaster er med å gjøre dagen bedre for dem. Markedssjef i NRK, Anne Britt Osland sier at gjennom å informere, utfordre, underholde og engasjere er NRK en del av folks liv og felles referanserammer. Hun mener at slagordet som er valgt for kampanjen er både en påstand om at NRK gjør dagen bedre for sitt publikum, men også en oppfordring til den enkelte om å gjøre dagen bedre for andre.

Som et ledd i kampanjen har NRK fått Marit Larsen til å spille inn Erik Byes sang “Vår beste dag”. Sangen, som ble skrevet av Erik Bye i samarbeid med Jon K. Rosslund på slutten av nittitallet, har allerede nådd 6. plassen på VG Topp 20-lista. Erik Bye, som døde i 2004, blir regnet som en av de store “høvdingene” i norsk kulturliv.

Strofen som går igjen i refrenget, og som NRK har basert slagordet sitt på er følgende:

Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.

Mot slutten av sangen skifter denne strofen til:

Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i morgen – den skal bli vår beste dag.

Her kan du se video der Erik Bye synger sangen

Her kan du høre Marit Larsen synge sangen

 

Samtalespørsmål:

  1. Hva synes du om slagordet til NRK? Hvorfor tror du NRK mener at de er med på å gjøre dagen bedre for sitt publikum?
  2. Hvordan benytter du deg av NRKs medietilbud (TV, Radio, Nett-TV, NRK-Beta m.fl.)? I hvilken grad opplever du at NRK betyr noe for din hverdag?
  3. Vi lever i en stadig mer preget og formet av mediene. Hvordan tror du mediene er med på å påvirke vår hverdag? Hvilke positive og/eller negative sider tror du det er ved at ulike medier (Internett, Smartphones, TV, Radio m.fl.) blir en stadig større del av livene våre?
  4. Hva tror du Erik Bye mener med strofen “Mangt skal vi møte – mangt skal vi mestre. Dagen i dag – den kan bli vår beste dag”? Hvorfor tror du han legger om til “Dagen i morgen – den skal bli vår beste dag” mot slutten av sangen?
  5. Kan vi selv velge om en dag skal bli bra eller ikke? Hvilke ting tenker du må oppfylles for at det skal være en bra dag for oss?
  6. Anne Britt Osland, markedssjefen i NRK sier at slagordet i kampanjen også er en oppfordring til den enkelte om å gjøre dagen bedre for andre. Hvordan kan vi være med å gjøre dagen bedre for folk rundt oss?
  7. Livet kan i blant være krevende. Det er “mangt vi skal møte” og “mangt vi skal mestre”. Hvilke holdepunkter/standpunkter i livet tror du er viktigst for å møte disse utfordringene på en bra måte? Hvilke standpunkter har du tatt for å  møte livets utfordringer?
Print Friendly, PDF & Email