Konger og profeter

 

 


Her finner du kapittel 5.3 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • davids-dapBeskrive hovedlinjene i Bibelens store fortelling (Frelseshistorie)
  • Gi en oversikt over og forklare de viktigste frelseshistoriske begivenhetene: skapelsen, syndefall, frelse og fullendelse (Frelseshistorie)

 

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gi en beskrivelse av noen trekk ved Sauls og Davids kongedømme
  • gjøre rede for hvordan David var en mann etter Guds hjerte
  • gjøre rede for den frelseshistoriske linjen i denne delen av Israels historie
  • peke på hvilke oppgaver profetene skulle ha
  • gi noen eksempler på menn og kvinner som var profeter

 


 

 

tidslinje-israels-historie

 

Dette bildet kan stå som en illustrasjon på den perioden i Israels historie som vi kaller kongetiden. I denne perioden var landet styrt av konger, men siden det egentlig var Gud selv som var Israels konge, sendte han profeter for å fortelle kongen hva som var Guds vilje. Det var ikke alle kongene som ville høre på profetene, noen lot seg heller påvirke av andre stemmer: en dronning, dårlige rådgivere eller sitt eget ønske om makt og ære. Kongetiden, som varte i om lag 500 år (fra rundt 1040 f.Kr. til 586 f.Kr.), ble dermed en drakamp mellom dem som ønsket å være trofaste mot Gud og hans bud, og dem som lot seg rive med av avgudsdyrkelse, egoisme og selvopptatthet. Siden kongene og folket vendte ryggen til Gud og det profetene sa, lot Gud til slutt fiendtlige folke­ slag komme og ødelegge Israel. Folket ble bort­ ført, men etter 70 år i eksil fikk de vende tilbake til Jerusalem og bygge opp igjen byen og templet.

Ressurser fra Damaris Norge

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Undervisnings- og fordypningsressurs (video)

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Samtaleguide

Tempelet i Israel – en introduksjon
Video/aktualisering

Print Friendly, PDF & Email