Misjonsbevegelser
– misjon på mange kontinenter

 

Her finner du kapittel 12.2 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Gmisjonsbevegelserjøre rede for historien til minst en konfesjon eller misjonsorganisasjon (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Vise hvordan Bibelen og kristen tro gjennom misjon påvirker liv og kulturer i dag (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Gjøre rede for sentrale trekk ved misjonshistorien og misjon i dag (Kirken i går og i dag)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • beskrive framveksten av misjonsvekkelsen i Europa på 1800­tallet
  • gjøre rede for noen sentrale personer i nyere misjonshistorie
  • beskrive av de største misjonsorganisasjonene i Norge
  • beskrive hvordan den kristne kirke vokste fram i noen land i ulike verdensdeler
  • forklare og gi eksempler på hva økumenikk er

 

 


 

Tiden fra ca. 1790 og framover ble preget av en stor misjonsvekkelse innen de protestantiske kirkene i Europa. Engelskmannen William Carey (1761–1834) blir gjerne regnet som grunnlegger av og på­ driver til det misjonsarbeidet som startet i denne perioden. De store oppdagelsesreisene som var blitt gjennomført til flere kontinenter, ga et nytt perspektiv på misjonsoppdraget.

Ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Undervisningsressurs (video)

Kirkehistorie og film
Aktualiseringer

Norsk misjon
Dybderessurs og aktualiseringer

Print Friendly, PDF & Email