Den kristne kirke blir til.
Urkristendommen år 33-100

 

 

Her finner du kapittel 11.1 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • den-kristne-kirke-blir-tilGi en kortfattet oversikt over kirkehistorien fram til vår tid (Kirkens historie og innflytelse)
  • Beskrive og analysere viktige perioder i kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
  • Gi en viss oversikt over hovedtemaene i kirkehistorien med hovedvekt på reformasjonen og tiden fram mot vår tid, med fokus på lederskikkelser som M.Luther og H.N. Hauge (Kirken i går og i dag)
  • Gjøre rede for sentrale trekk ved misjonshistorien og misjon i dag (Kirken i går og i dag)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hvilken betydning apostlene hadde for kirkens utbredelse fra Israel til Romerriket
  • gjøre rede for den geografiske utbredelsen av kirken
  • gjøre rede for hvilke ytre forutsetninger som fikk betydning for kirkens raske utbredelse
  • beskrive problemer kirken sto overfor i det første århundret

 

 

 


I Det nye testamente og i urkirken sto Jesu tolv disipler, de tolv apostlene, i en særstilling. De hadde vært vitner til alt det Jesus sa og gjorde. På en spesiell måte var de «Ordets tjenere» i den betydning at de skulle fortelle til alle hva Jesus hadde gjort og de skulle gjengi hva han hadde sagt. De hadde fått en særskilt myndighet av Jesus til å være hans talerør. I evangeliene finner vi apostlenes beretninger om Jesus.

Samtidig skulle de være misjonærer. De var sendt til alle folkeslag for å gjøre Jesus kjent, slik at alle som hørte om ham, kunne komme til tro på ham.

Ressurser fra Damaris Norge

Fra oldkirken til reformasjonen
Undervisningsopplegg med filmtips

Begrepet martyr
Fordypningsressurs

Ti kjappe myter
Undervisningssressurs

Historiske vendepunkt
Undervisningsressurs (video)

Kirkehistorie og film
Aktualiseringer

Tempelet i Israel – en introduksjon
Video/Aktualisering

Print Friendly, PDF & Email