Den kristne kirke blir til.
Urkristendommen år 33-100

Her finner du kapittel 11.1 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:den-kristne-kirke-blir-til

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
 • Gjøre rede for viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien
 • Beskrive viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Gjøre rede for hvilken betydning apostlene hadde for kirkens utbredelse fra Israel til Romerriket
 • Gjøre rede for den geografiske utbredelsen av kirken
 • Gjøre rede for hvilke ytre forutsetninger som fikk betydning for kirkens raske utbredelse
 • Beskrive problemer kirken sto overfor i det første århundret

 


I Det nye testamente og i urkirken sto Jesu tolv disipler, de tolv apostlene, i en særstilling. De hadde vært vitner til alt det Jesus sa og gjorde. På en spesiell måte var de «Ordets tjenere» i den betydning at de skulle fortelle til alle hva Jesus hadde gjort og de skulle gjengi hva han hadde sagt. De hadde fått en særskilt myndighet av Jesus til å være hans talerør. I evangeliene finner vi apostlenes beretninger om Jesus.

Samtidig skulle de være misjonærer. De var sendt til alle folkeslag for å gjøre Jesus kjent, slik at alle som hørte om ham, kunne komme til tro på ham.

Repetisjonsspørsmål

1.      Når og hvordan ble den første kristne menigheten til?

2.      Hva er en martyr? Hva het den første kristne martyren? Hvordan og hvorfor kom den første forfølgelsen?

3.      Hvem var Peter? Hvorfor var han en viktig person i urkirken?

4.      Hvem var Johannes? Hvorfor var han en viktig person i urkirken?

5.      Hvem var Paulus? Beskriv med stikkord.

6.      Hva gikk Paulus sin dramatiske omvendelse ut på, og hva førte den til?

7.      Hvem var Tomas? Hvor virket han?

8.      Hvorfor ble de kristne forfulgt i Romerriket?

9.      Hvordan var forholdet mellom de jødekristne og de hedninge- kristne?

10.   Hvorfor kunne kristendommen spre seg så raskt og så langt? Pek på flere mulige årsaker.

11.   Hvilke byer ble de nye sentra i kirken?

 

Oppgaver

 1. Lag en fortelling om Peter i Jerusalem basert på følgende skrift- steder: Apg 2,14ff; 3,1ff; 4,1ff: 5,3ff; 8,14ff; 12,3ff: 17,7ff.
 2. Søk i en nettbibel eller slå opp i en bibelordbok på ordet «kjærlighet». Se hvor det er brukt i Johannes’ første brev, og beskriv hva ordet betyr i dette brevet.
 3. Lag en oversikt over Paulus’ liv, og plasser brevene hans der de hører hjemme i hans livshistorie.
 4. Lag et kart over Romerrikets utbredelse i år 60 e.Kr., og marker hvilke byer som da hadde en kristen menighet.
 5. Tenk deg at du er en apostlene som var tilstede i Apg 11.
  1. Beskriv det som skjer, med dine egne ord. Lag en historie.
  2. Hvordan reagerer du, og hvordan påvirker det livet ditt videre?
  3. Trekk ut 4–6 historier i klassen. Del opp i grupper, og lag et dramastykke av fortellingene.

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Begrepet martyr
Fordypningsoppgave

Ti kjappe myter
Fordypningsressurs

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Kirkehistorie og film
Aktualiseringer

Print Friendly, PDF & Email