SYNDEFALLETS KONSEKVENSER

Fortellingen i 1 Mos 1-2 sier at Gud skapte alle ting og at Gud skapte det godt. Hvorfor er det ikke slik da? Hva med det som ikke er godt?