Faste for muslimar og kristne, ei samanlikning

Faste har alltid vore viktig for både kristne og muslimar, men faste er ein viktigare del av livet til ein muslim, enn det det er for ein kristen.