THE CHOSEN | Sesong 2: Ep 4:5

THE CHOSEN | Sesong 2: Episode 4:5

Dette er det fjerde samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 2.


Kompetansemål


The Chosen sesong 2

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

 1. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 2. Se episoden.
 3. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Simon – kalt Simon seloten. Han blir senere en av Jesu disipler, og vi leser kun om ham i to opplistinger av navnene på de tolv disiplene (Luk 6,15 og Apg 1,13). Seloter var en jødisk opposisjonsgruppe som var opptatt av å bevare de jødiske tradisjonene og beskytte dem fra hedensk påvirkning, også med vold – fordi hensikten var god.
 • Jesse – den lamme mannen ved Betesda-dammen. Presenteres som bror til Simon Seloten, og det er en kreativ frihet fra serieskaperne.
 • Shmuel – en fariseer som i sesong 1 konfronterte Jesus da han underviste i Galilea, han mener Jesus er en vranglærer
 • Atticus – en romersk etterforsker/spion som følger med på selotenes planlagte opprør mot den romerske dommeren Rufus i Jerusalem

Bibeltekster til episode 4

Den mest sentrale bibelteksten i episoden er fortellingen om hvordan Jesus helbreder den lamme mannen ved Betesda-dammen i Jerusalem.

Johannes 5,1-15
Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem.  2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger.  3 Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. *De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, 4 for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.
5 Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år.  6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»  7 Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»  8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»  9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.
Men det var sabbat denne dagen, 10 og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» 11 Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: ‘Ta båren din og gå!’» 12 «Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. 13 Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der. 14 Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» 15 Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

Jesus og disiplene er i Jerusalem i forbindelse med Løvhyttefesten, som er en jødisk høytid til minne om utgangen av Egypt og at de bodde i hytter under vandringer i ørkenen etter dette. I følge 3. Mos 23,39-42 er dette en fest alle skulle overholde og feire ved å bo i hytter i syv dager. Mens de er samlet til måltid i denne hytten, siterer Jakob profeten Sakarja:

Sakarja 14,16-17
Da skal de som er igjen av alle folkeslagene som kom mot Jerusalem, år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, og for å feire løvhyttefesten. 17 Hvis noen av slektene på jorden ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, skal regnet ikke falle over dem.

Se episode 4: 56 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 4:

  1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
  2. Simon tilhører en gruppe med jøder som mener det er greit å bruke vold for å forsvare sin tro og sin folkegruppe. Hvorfor tror du de tenkte sånn? Og hva tenker du om det?
  3. Når Jesus og disiplene spiser middag i hytten spør Jakob om det virkelig er sant at alle mennesker, ikke bare jødene, skal feire denne festen sammen. Det han siterer fra Sakarja (se over) er et frampek mot at alle mennesker, ikke bare Israelsfolket, skulle få et forhold til Gud gjennom Jesus. Jakob spør: «Men andre folk har jo ikke vandret i ørkenen, slik våre forfedre gjorde.» Jesus svarer Jakob slik: «Alle har vandret i villmarken en gang.» Hva tror du han mente med dette?
  4. Når Jesus går inn til Jerusalem for å helbrede Jesse, går han forbi flere menn som blir korsfestet. Hva tror du han tenkte når han så dette?
  5. Jesse, som har opplevd å bli lam som barn, har ligget ved Betesda-dammen i mange, mange år. Hvorfor tror du han fortsatt ligger der? Hvilke andre alternativ hadde han tror du?
  6. Hvordan vil du beskrive møtet Jesse har med Jesus? Hva tror du skaper tillit og håp hos Jesse når han ser Jesu blikk og hører hans ord?

BONUS: Betesda-dammen blir beskrevet i denne episoden som et sted for tilbedelse av andre guder en Bibelens Gud. Jesse, som egentlig er jøde, blir liggende der i årevis, uten å faktisk erfare helbredelse. Kan du se for deg noen ting i livet ditt som gir deg et slikt falskt håp? Har du noe som ikke hjelper deg, men som du fortsatt bruker tid på og gir oppmerksomhet?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

Johannes 5,15

Samtaleopplegg for sesong 2, episode 1:5
Samtaleopplegg for sesong 2, episode 2:5
Samtaleopplegg for sesong 2, episode 3:5
Samtaleopplegg for sesong 2, episode 5:5

 

Artikkelen er skrevet for Itro.no, Maria Celine Lundeby, Lærer og ungdomskonsulent i NLM ung
Ler mer om hva hun skriver om  The Chosen og om Sesong 2

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This Story, Choose Your Platform!

Om Forfatteren:

Gå til toppen