Tro i Disney-universet

Podcast: Hvilke verdier og trosoppfatninger er typiske i Disney, og hvordan knytte an til disse i samtaler om kristen tro?

Go to Top