Vekkelse – en dybderessurs

Dette materialet er tilknyttet kapittelet «Vekkelse i Norge» (s. 105-108) i boken «Jordens største under». Kapittelet har fokus på vekkelsene i Norge på 1700-tallet. Når vi søker på nettet for å finne materiale om vekkelse i Norge er det lite om konkrete vekkelser som skjer i vårt land – i vår tid. Det vi finner [...]