Ikke helt aleine

Trond Viggo Torgersens gamle slager «Tenke sjæl» handler om at som voksne må vi ta ansvar for egne liv og lære å tenke selvstendig. Bruk sangen til å minne om at med Den hellige ånd i hjertet, er vi likevel aldri «helt aleine» slik sangen fremstiller det. Tema: Personlig ansvar, Den hellige ånds nærvær i [...]