Navn og rykte

Aktualisering: Hver gang vi gjør noe galt skitner vi til vårt rykte og identitet. Hvordan kan Gud gi oss ny "id" og blanke ark?