Risen

SAMTALEGUIDE: Risen gjenforteller bibelfortellingen om Jesu oppstandelse – sett gjennom en ikke-troende romersk offisers øyne.