Salumus løp

AKTUALISERING: Salumu formidler i denne korte filmen en sterk historie om pågangsmot, fattigdom og tro. Han forteller om sine opplevelser av å vokse opp i fattige kår og om friidrettskarrieren sin. Samtidig utfordrer han våre tanker rundt fattigdom og rikdom. Handler fattigdom bare om mangel på materielle goder? Og er det å være rik synonymt [...]