Det ondes problem

Video (15 min). Pastor i Frikirken Rune Tobiassen snakker om tvil, Stefan Gustavsson tar opp det ondes problem. Del fire i en serie på fem.