Riverdale – “You´re a bad person, Veronica”

Aktualisering: Veronica Lodge kom flyttende til Riverdale med mengder av bagasje. Hun forteller at hun ønsker en ny start, og vil legge sitt tidligere egosentriske, materialistiske liv bak seg.