Engler – Aktualiseringer

Hva er engler og hva gjør de? Hvem sier bibelen at engler er, og hvilke tanker om hvem engler er finner vi ellers hos nordmenn?