Fokus på det postmoderne

UNDERVISNINGSOPPLEGG: - Hva er et livssyn? Hva er typiske trekk for det postmoderne? Hvordan formidler artisten Lady Gaga postmoderne uttrykk gjennom sin karriere og sitt "image"? Passer for 1-2 skoletimer. Kan også være utgangspunkt for videre arbeid om det postmoderne. Mål for timene: Forstå hva et livssyn er Forstå hva som kjennetegner det postmoderne Reflektere [...]