Muslimer som utforsker Bibelen

En undervisningsressurs som belyser årsaker til at mange muslimer har begynt å tro på den Jesus som Bibelen forteller om.