Krig i GT

Hvorfor er det så mye krig i det gamle testamentet? Hvordan kan en kjærlig Gud befale utryddelsen av enkelte folkeslag?