Jesus på kinolerretet

I denne artikkelen utforsker Brian Godawa Jesu identitet, slik den kommer til syne på film, på tre ulike måter: Jesus som Gud, Jesus som menneske og Jesus som myte.