Gjør dagen bedre

“Gjør dagen bedre - NRK” kan brukes til gruppesamtaler i undervisningen der tema er medier, medmenneskelighet og livets utfordringer.