deUSYNLIGE

Samtaleguide: deUSYNLIGE er et sterkt, norsk drama om drapsmannen som skal tilbake til hverdagen, om familien som mistet et barn og om sentrale menneskelige temaer som erkjennelse, tilgivelse og forsoning.