David Cameron og verdensproblemer

En aktualisering med utgangspunkt i den britiske statsministerens utsagn om at «med så mange av verdens problemer, er vi ansvarlige for at de oppstod i utgangspunktet». (31.05.2011) Denne aktualiseringen kan brukes inn i undervisning, utenomfaglig formidling eller andre sammenhenger der teamet dreier seg om verdensproblemer, menneskets ansvar og villigheten til å be om tilgivelse.Sitat: «Som [...]