Etiske valg – Aktualisering

Hvordan leve godt og rett – dersom jeg bare hadde én dag igjen å leve? Bruk følgende aktuelle video som utgangspunkt for samtalen: Cloverfield and the purpose of life