Hvem er Gud – og hvem er jeg?

I en tale fra i Karl-Johan Kjøde i sammenheng med Veritaskonferansen 2017, snakker han om hvem vi er, og vår plass i forhold til Gud.