Faste og frihet

(5:5) Tenk om fastetiden kunne være en gjenoppdagelse av Guds barmhjertighet mot oss!