Tv-kjendis vil ikke ha barn med Downs

Denne ressursen er tenkt som en aktualisering inn mot undervisning om tema som abort, sorteringssamfunnet, menneskesyn, menneskeverd, det ufødte liv.