Tolkning av tekster fra Det nye testamente
– Apostlenes gjerninger


Her finner du kapittel 10.2 online versjon

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • hand-453220_640Fortelle om innholdet av og bakgrunnen for en bibelsk tekst
  • Gjøre rede for oppbygging av og temaet i teksten og analysere hovedbudskapet
  • Vurdere hvordan teksten kan kaste lys over aktuelle problemstillinger i vår tid

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • Gjøre rede for hvem som er forfatteren av Apostlenes gjerninger
  • Beskrive oppbygningen av Apostlenes gjerninger
  • Analysere noen utvalgte tekster med vekt på tekstenes historiske situasjon, oppbygning og hovedtanker
  • Drøfte tekstenes betydning i dag

 


 

Det nye testamente består av 27 bøker. Det er forskjellige typer bøker. Vi har tidligere snakket om hvordan disse bøkene kan inndeles (Del 1, kap. 2). Flesteparten av bøkene er evangelier og brev, men i tillegg er det to bøker som står i en særstilling, nemlig Apostlenes gjerninger og Johannes’ åpenbaring.

Vi skal konsentrere oss om Apostlenes gjerninger (Apg) og hoved- tanker i dette skriftet. Det skal vi gjøre ved å studere noen sentrale tekster mer inngående.

 

 

 

Ressurser fra Damaris Norge 

Studier av 10 tekster fra Apostlenes Gjerninger.
Undervisningsopplegg

Video med fokus på Apostelenes gjerninger og Paulus’ virke (engelsk)
Undervisningsressurs

Introduksjonsvideoer til Apostelenes gjerninger (engelsk)
Undervisningsressurs

Print Friendly, PDF & Email