Tolkning av tekster fra Det gamle testamente
– profeten Amos


Her finner du kapittel 10.1 online versjon

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • amosFortelle om innholdet av og bakgrunnen for en bibelsk tekst
  • Gjøre rede for oppbygging av og temaet i teksten og analysere hovedbudskapet
  • Vurdere hvordan teksten kan kaste lys over aktuelle problemstillinger i vår tid

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • beskrive hvem profeten Amos var, og hva som preget hans samtid
  • tolke noen tekster fra Amosboken
  • reflektere over hva noen av tekstene har å si til mennesker i dag

 

 

 


 

Vi skal starte med en bok og en person fra profetlitteraturen i GT.

Profeten Amos er den første av profetene som får sin virksomhet nedtegnet i en egen bok. Vi skal bli nærmere kjent med den tiden han virket i, og budskapet han bar fram. (Du kan lese mer om profetene i Del 2, kap. 5.3–4.)

Ressurser fra Damaris Norge

Krig i Gamle testamentet
Fordypningsressurs

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Undervisnings- og fordypningsressurs (video)

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Samtaleguide

Introduksjonsvideo til Amos (engelsk)
Undervisningsressurs

Print Friendly, PDF & Email