Apologetikk

Her finner du kapittel 14.6 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅLapologetikk
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro 
  • Reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet 

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Forklare hva apologetikk er
  • Gi eksempler på områder der apologetikken er aktuell
  • Peke på apologetikkens begrensninger

Noen mennesker mener at kristendom ikke kan forenes med fornuft, og at kristne har «tomme hjerner og glade hjerter». Mot en slik hold­ning kan vi selvsagt svare at kristne ikke er dummere enn andre, og at det finnes mange gode grunner for å tro at kristendommen er sann, og at troen ikke trenger være i strid med fornuften. Vi både kan og skal forsvare den kristne tro når den blir angrepet. Å forsvare det vi tror er sant, kalles apologetikk.

Repetisjonsspørsmål

1.      Hva betyr apologetikk?

2.      Finn eksempler på at apostlene forsvarte troen.

3.      Nevn de tre hovedområdene kristen apologetikk arbeider innenfor.

 

Oppgaver

  1. Hva tror du er de vanligste spørsmålene som hindrer mennesker i å tro på Bibelen?
  2. Les 1 Kor 15 og se hvordan Paulus argumenterer for Jesu fysiske oppstandelse. Hva er de viktigste argumentene? Se særlig v 1–8.
  3. Les Paulus sin tale på Areopagos i Aten i Apg 17,22–34. Finn argu­ menter og virkemidler  Paulus brukte for å overbevise tilhørerne.
  4. Nettoppgave: Se kuttet «Har Jesus virkelig eksistert» med Stefan Gustavsson på Youtube. Hvordan argumenterer Gustavsson? www.youtube.com/watch?v=pTP-rzCnEZk
  5. Nettoppgave: Se kuttet «Er evangeliene historisk troverdige?» med Bjørn Hinderaker på Youtube. Hva er hovedbudskapet? www.youtube.com/watch?v=yW2M4DhNn-8

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Hva er apologetikk?
Video

Ressurspakke om Kristen apologetikk

William Lane Craig, ledende kristen apologet
Artikkel

Intervju med William Lane Craig
Videoer

Print Friendly, PDF & Email