Demokrati og medborgerskap

FRA SYNLIGGJØRINGSTILLEGGET

  • Faget skal styrke elevenes evne til å vise respekt for mennesker uavhengig av livssyn
  • Faget skal hjelpe elevene til å se hvordan forståelse, analyse og vurdering alltid vil være påvirket av eget ståsted

ARTIKLER

  • ARTIKKEL: Rettferdighet i et multikulturelt samfunn (kommer)
Print Friendly, PDF & Email