VIDEO: Hva er den viktigste egenskapen for en kristen formidler? Hvordan deler vi evangeliet på en relevant og aktuell måte uten å gå på kompromiss med Bibelen? Intervju med Egil Svartdahl der han på en tankevekkende og humoristisk måte setter fokus på hvordan vi kommuniserer evangeliet til mennesker rundt oss. (13.02.2012)

Hva er den viktigste egenskapen til en kristen formidler?
Hvordan deler vi evangeliet på en relevant og aktuell måte uten å gå på kompromiss med Bibelen?Dette er spørsmål Egil Svardahl svarer på med sine tankevekkende og humoristiske betraktninger i denne videoen.- “Evangeliet er relevant, Jesus er relevant, Bibelen er relevant – det er jeg som er irrelevant”, sier Svartdahl, og sikter til vår tendens til å isolere oss i “kristne ghettoer”.

– “Vi kan jo ende opp som ekspeter på Abraham i Kaldea, men ikke ha peiling på hvordan Abrahamsen på Kalbakken har det!”

– “Det beste er å ha naturlige møtepunkter med mennesker som lever annerledes enn oss selv. Da vil formidlingen komme ganske naturlig”, poengterer Svartdahl.

 

 

Aktuelle spørsmål:

1. “Evangeliet er relevant, Jesus er relevant, Bibelen er relevant – det er jeg som er irrelevant”, sier Svartdahl. Hva mener han med dette? Hva er det som gjør oss irrelevante i møte med ikke-kristne?

2. Hvordan kan vi leve “relevante og attraktive liv”, som andre får lyst til å leve? Opplever vi selv våre liv som kristne som attraktivt? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Hva er “kirkas kommunikasjonsproblem”? I hvilken grad er dette “problemet” synlig i kristne sammenhenger i dag? Hvordan kan vi sørge for at vi får fram det vi egentlig vil si?

4.”Vi taler ikke lenger ut fra en posisjon eller autoritet”, sier Svartdahl og mener at i dag er autentisiteten det viktigste for å bli hørt. Hender at vi bare forsøker å formidle ut fra vår posisjon? Hvordan oppnår vi en reell autentisiteten og “rett til å bli hørt”?

5. Når vi har naturlige møtepunkter med mennesker som lever annerledes enn oss selv, så vil formidlingen komme ganske naturlig, mener Svartdahl. I hvilken grad er vi opptatt av å ha slike naturlige møtepunkt? Hvordan kan vi planlegge det inn i vår hverdag?

6. “Jeg har et brennende ønske om at vi vet hva behov folk har”, sier Svartdahl mot slutten av intervjuet. I hvilken grad kjenner vi til behovene til mennesker som omgir oss? Hvordan kan vi få rede på dem, og sørge for å møte dem – ikke bare i ord, men også med gode gjerninger og i Guds kraft?

 

 

Print Friendly, PDF & Email