AKTUALISERING: Biskop i Borg bispedømme, Atle Sommerfeldt snakker om “den kristne faste”. Tema: Faste, fokus, sosial rettferdighet.


Aktuell sak:

Sitat: Kristen faste er ikke selvsentrert. (Atle Sommerfeldt) kirken.no

Bakgrunn:

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg bispedømme, har i mange år vært opptatt av fastetiden. Som tidligere sjef for Kirkens Nødhjelp var han med på å sette fokus på at mennesker som lever i nød, undertrykkelse og fattigdom kan bli løftet opp og få styrket sin verdighet. Hvert år arrangerer Kirkens Nødhjelp «fasteaksjonen» som en respons til oppfordringen om «den rette faste» beskrevet i Jesaja kapittel 28. I et intervju på kirken.no sier Sommerfeldt at mange assosierer faste med askese og selvransakelse. Forestillingen er at faste handler om alt vi ikke skal gjøre, og hva vi skal avstå fra for at Gud skal bli litt mer fornøyd med oss. Sommerfeldt mener at den kristne fasten ikke handler om hva vi kan gjøre for Gud, men å forstå mer av hva han har gjort for oss – for deretter å handle på grunnlag av dette i møte med våre medmennesker.

«Da blir vekten ikke på hva jeg kan gjøre for Gud, men hva jeg kan gjøre for andre mennesker. Guds kjærlighet i Jesus har frigjort oss til å gjøre livet bedre for andre.»

Les hele intervjuet på kirken.no

Forslag til momenter:

Den kirkelige tradisjonen med fastetid de 40 dagene før påske er en utmerket anledning til å fordype seg i hva kristen faste handler om. Som Atle Sommerfeldt sier, kan det være mange som forbinder faste med hva man ikke skal gjøre, og hva man skal avstå fra – for Guds skyld. Moderne former for faste, som å la være å spise sjokolade i fastetiden, eller å faste fra Facebook eller TV-titting, kan være vel og bra for å skifte fokus og rette oppmerksomheten mot viktigere ting. Men hvis ikke fasten leder til å søke dypere kontakt med Gud for å forstå mer av hva Han vil vi skal gjøre i forhold til andre, har den lite for seg. Et kjernepunkt i kristen faste er at vi engasjerer oss i sosial rettferdighet – at vi setter undertrykte fri, gir mat til de sultne, sørger for hus til de hjemløse og ikke snur ryggen til våre egne. (sml. Jes 58,6-7)

Kanskje trenger vi å utfordres ekstra på å også involvere oss i sosial rettferdighet i vårt eget samfunn – å møte dem som er undertrykt, som sulter og som er hjemløse i Norge – i tillegg til å gi penger til prosjekter i utviklingsland?

Bibelvers:

Jesaja 58,3-8 (Om «den rette faste»)
Matteus 6,16-18 (Om å ikke faste for mennesker)
Matteus 25,34-40 («Det dere gjorde mot en av mine minste, gjorde dere mot meg»)

Print Friendly, PDF & Email