VIDEO: Jomfrufødselen. På den ene siden,  julens store under. På den andre, i skarp konflikt med moderne vitenskap. Eller, stemmer egentlig det?

 

I denne videoen spørres det om det egentlig er vitenskapelig å nekte for at et under kan skje, slik som en Jomfrufødsel. Eller er det kanskje heller et spørsmål om livssyn og virkelighetsoppfatning? Og hva skal til for få oss til å tro på en slik idé som jomfrufødselen?

I denne videoen tar Bjørn Hinderaker, høyskolelektor på NLA, opp to viktige spørsmål. Først: Er det slik at det er vitenskapen som taler mot et slikt under, eller er det en persons livssyn som taler mot en slik historie. For det andre: Hvor sannsynlig er det at et slikt under skjer?

Print Friendly, PDF & Email