INSPIRASJONSSAMLING: Velkommen til en samling som kan gi deg som er lærer – på tvers av skoleslag – ny frimodighet og inspirasjon til å dele en troverdig tro. Stefan Gustavsson, Sofie Braut og Margunn Serigstad Dahle, som alle har arbeidet med formidling til både elever, studenter og formidlere i mange ulike klasserom, deler av sine erfaringer.

  • Tema: Dele troen i klasserommet?
  • Tid: Fredag 3.februar 2023 kl. 17:00–20:00
  • Sted: Kleppe Bedehus
  • Pris: Gratis, men det blir mulighet til å gi en gave
  • Påmelding: Ingen påmelding, men meld gjerne interesse på arrangementet til hjelp for arrangørene
  • Arrangører: Damaris Norge, NLA Høgskolen, Laget og Fokus Hverdagsmenighet
Samlingen begynner med en enkel servering og mingling.

Del 1
Stefan Gustavsson: Hvordan forsvare troen i norske klasserom?

Vi trenger økt bevissthet om apologetikkens mange muligheter i skolehverdagen. Apologetikk, det å forklare og forsvare troen, er ofte mye mer enn vi først tenker. Vi vil anerkjenne det kristne lærere alt gjør som trosformidlere, mens vi samtidig ser etter flere muligheter for å gi et troverdig bilde av kristen tro til unge i klasserommet.

For lærere i friskolesammenheng er det kanskje en fare at vi tar trosformidling for gitt, mens forbudet mot forkynnelse i offentlig skole kan føre til at kristne lærere noen ganger undervurderer mulighetene. Stefan Gustavsson tar oss med inn i apologetikkens rikholdige skattkammer − her er inspirasjon for alle slags lærere som vil ta både sin tro og sine elever på alvor.

Stefan Gustavsson er en av Europas fremste apologeter, med erfaring fra mange tiår som seminarholder, forfatter og skribent. Han er også aktiv i svensk offentlig debatt, og leder av Apologia – Centrum för kristen apologetik. Stefan er også ansatt i delstilling på NLA Høgskolen, innen studiet Kommunikasjon og livssyn på Gimlekollen, Kristiansand.

Del 2
Samtale ledet av Sofie Braut og Margunn Serigstad Dahle

Driver vi mer apologetikk enn vi tror? Dersom vi utvider apologetikkbegrepet, ser vi kanskje at vi stadig er innom de gode argumentene på ulikt vis. Og hva med fortellingens plass i formidlingen? Står den i motsetning til fakta og informasjon, eller utfyller de hverandre? Eksempler fra ulike fag og klassetrinn.

Sofie Braut arbeider i Laget (NKSS) som prosjektleder for Grill en kristen, og har fått slippe til på mange skoler for å svare ærlig på de vanskelige spørsmålene. Hun har også mange års erfaring som lærer.

Margunn Serigstad Dahle er førstelektor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Høgskolen og redaktør i Damaris Skole. Hun har bred erfaring fra undervisning i ulike skoleslag og arbeidet mye med fag – tro, livssynsanalyse og mediepedagogikk.


For mer informasjon, se facebook-arrangementet.

Print Friendly, PDF & Email