PODCAST: Hva er tankegangen som ligger bak den såkalte normkritikken? Hvordan kan kristne møte tenkningen og personer som kjemper med sin kjønnsidentitet? Hør Olof Edsinger fra Veritaskonferansen 2017.

Olof Edsinger er teolog, forfatter og generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen. Et av hans spesialemner de siste årene har vært seksualitet og identitet i relasjon både til Bibelen, kristen tro og til samfunnet generelt.

   

Print Friendly, PDF & Email