Tiden etter oppstandelsen

Her finner du kapittel 6.2 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


apostleneKompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Forklare det bibelske grunnlaget for misjon (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Beskrive hovedlinjene i Bibelens store fortelling (Frelseshistorie)
  • Gi en oversikt over og forklare de viktigste frelseshistoriske begivehnetene: skapelsen, syndefall, frelse og fullendelse (Frelseshistorie)
  • Gi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)

 

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hva som var disiplenes hovedoppgave etter Jesu oppstandelse og himmelfart
  • peke på hovedtrekk i Apostlenes gjerninger og brevene i Det nye testamente

 

 

 

 


 

Ressurser fra Damaris Norge

Studier av 10 tekster fra Apostlenes Gjerninger.
Undervisningsressurs for læreren

Er mirakler mulige?
Undervisning- og fordypningsressurs (video)

Skeptikerens guide – til himmelfarten
Artikkel/spørsmål og svar

 

Print Friendly, PDF & Email