Utvelgelsen av Abraham og hans slekt

 


Her finner du kapittel 5.1 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Beskrive hovedlinjene i Bibelens store fortelling (Frelseshistorie)
  • tidslinje-i-gtGi en oversikt over og forklare de viktigste frelseshistoriske begivehnetene: skapelsen, syndefall, frelse og fullendelse (Frelseshistorie)

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hva Guds løfter til Abraham gikk ut på
  • beskrive hvordan løftene ble gjentatt i fedrehistorien
  • vise hvordan Gud bruker Abraham i sin frelsesplan
  • peke på hvorfor Abraham er sentral i jødedom, kristendom og islam
  • gjenfortelle historien om Jakob og Josef

 

Fortellingen om Abraham finner vi i 1 Mos 12,1 til 25,10. Abraham er den første av patriarkene, og han markerer starten på Israelsfolkets (jødenes) historie. Bibelen forteller at Gud kalte Abraham til å forlate hjembyen sin Ur og dra av sted til et land Gud ville gi ham.

Ressurser fra Damaris Norge

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Undervisnings- og fordypningsressurs (video)

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Samtaleguide

Print Friendly, PDF & Email