Vekkelser og nye organisasjoner i Norge

 

Her finner du kapittel 11.6 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Gi en kortfattet oversikt over kirkehistorien fram til vår tid (Kirkens historie og innflytelse)
  • Beskrive og analysere viktige perioder i kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
  • Beskrive troslære og særtrekk i minst ett annet trosfellesskap enn det vedkommende selv har størt tilknytning til (Kirkens historie og innflytelse)
  • Sammenlikne og vurdere aktuelle debatter i kristenlandskapet i lys av problemstillinger fra kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
  • Gjøre rede for historien til minst èn konfersjon eller misjonsorganisasjon (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Gjør rede for trosgrunnlag og aktivitet til minst ett kirkesamfunn, en misjonsorganisasjon eller en kristen forsamling (Kirken i går og i dag)
  • Gjøre rede for sentrale trekk ved misjonshistorien og misjon i dag (Kirken i går og i dag)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • beskrive framveksten av nye kristne organisasjoner og kirke- samfunn i Norge
  • gjøre rede for ulike teologiske og kirkelige retninger i Norge
  • beskrive framveksten av pinsebevegelsen

 


 

Ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Undervisningsressurs (video)

Vekkelse
Dybderessurs

Print Friendly, PDF & Email