Vekkelser og nye organisasjoner i Norge

Her finner du kapittel 11.6 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
  • Gjøre rede for viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien
  • Beskrive viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Beskrive framveksten av nye kristne organisasjoner og kirke- samfunn i Norge
  • Gjøre rede for ulike teologiske og kirkelige retninger i Norge
  • Beskrive framveksten av pinsebevegelsen

 


 

Repetisjonsspørsmål

1.      Hvordan skilte den nye typen predikanter seg fra prestene?

2.      Hvem var Gisle Johnsen, og hvilken betydning fikk han?

3.      Hvilke to indremisjonsorganisasjoner ble dannet?

4.      Hvordan kom Carl Olof Rosenius til å prege norsk kristenliv?

5.      Hvordan kom Nikolai Grundtvig til å prege norsk kristenliv?

6.      Hva gikk dissenterloven ut på, og hva har den betydd for kristen- livet i Norge?

7.      Hva kjennetegner pinsebevegelsen?

 

Oppgaver

1.      Sammenlign Gisle Johnson og Carl Olof Rosenius, og pek på lik- heter og forskjeller i deres teologi og forkynnerpraksis.

2.      Beskriv den internasjonale pinsebevgelsens utvikling fra starten og fram til i dag.

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Print Friendly, PDF & Email