Ortodoksien og pietismen

Her finner du kapittel 11.5 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
 • Gjøre rede for viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien
 • Beskrive viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Forklare hva ortodoksien gikk ut på
 • Beskrive framveksten av vekkelseskristendom i Europa på 1700-tallet
 • Forklare hva pietismen gikk ut på, og hvordan den preget kristen- liv i Norge
 • Beskrive noen vekkelsesbevegelser i England og USA
 • Gjøre rede for Hans Nielsen Hauges liv og virksomhet
 • Forklare hva som menes med Hauge-vekkelsen

vekkelser-i-norge

I kapittel 11.5 er følgende fellesstoff:

 • Pietismen – 1700-tallet
 • Pietismen i Norge
 • Hauge-vekkelsen

Repetisjonsspørsmål

 1. Hva menes med ortodoksien?
 2. Hva er læren om Bibelens verbalinspirasjon?
 3. Hvordan fikk interessen for bibelsk lære følger for: undervisningen, salmebøkene, lutherske statskirker?
 4. Hva er pietisme?
 5. Hvem var Philipp Spener, og hvilken betydning fikk han for kirken?
 6. Hvem var August Herrman Francke, og hvilken betydning fikk han for kirken?
 7. Hva kjennetegnet puritanerne?
 8. Nevn tre kirkesamfunn som ble dannet i England i denne tiden.
 9. Hvem var John og Charles Wesley, og hvilken betydning fikk de for kirken?
 10. Hvordan kom pietismen til Norge, og hva førte den til?
 11. Hva var Konventikkelplakaten?
 12. Hvem var Hans Nielsen Hauge?
 13. Hvorfor ble Hans Nielsen Hauge arrestert?
 14. Hva har Hans Nielsen Hauge og haugianerne hatt å si for den videre utviklingen i Norge?
 15. Hva menes med haugianere?

 

 

Oppgaver

 1. Hvis du skulle beskrive hva ordet «vekkelse» betyr med dine egne ord, hvordan vil du forklare dette ordet?
 2. Lag en liste over steder Hans Nielsen Hauge besøkte på sine reiser i Norge, og undersøk hvordan det står til med kristenlivet på disse stedene i dag. Bruk nettet.
 3. Lag en presentasjon om Hans Nielsen Hauges liv, etikk og troslære.
 4. Få tak i en utgave av «Sannhet til gudfryktighet» av Erik Pontoppi- dan, og beskriv hvordan han underviser om budet «Du skal holde hviledagen hellig».
 5. Finn fram til minst tre norske malerier med tema om haugianere, og forklar hvordan haugianerne ble skildret i norsk malerkunst.
 6. Gi en beskrivelse av et av de ikke-lutherske kirkesamfunnene i Norge. Hva er typisk for dette kirkesamfunnet, og hvor stor er utbredelsen her i landet?
 7. Lag en biografi om Hans Nielsen Hauge og hans gjerning ved hjelp av følgende stikkord: Østfold, omvendelse, forkynner, forfatter, Konventikkelplakaten, fengsel, «åndens og håndens gjerning», lydighet, kall, politisk innflytelse.

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Kirkehistorie og film
Aktualiseringer

Print Friendly, PDF & Email