Damaris Norge AS (DN) er eid av Tro & Medier, og er randsonevirksomhet for NLA Høgskolen – med særlig tilknytning til studiet Kommunikasjon og livssyn.|post@damaris.no

Skapertro og naturvitenskap

Kort artikkel om ulike syn på skapelse/evolusjon - for deg som er lærer Gud har skapt himmel og jord. Det stiller ikke Bibelen spørsmål ved. Det er imidlertid mange oppfatninger og forestillinger om hvordan alt er blitt til. Er verden skapt eller bare "blitt til"? Det er noen som mener at det er vanskelig å holde [...]

Hvor gammelt er universet?

UNDERVISNINGSRESSURS: Er universet milliarder av år gammelt eller må en tolke skapelsesuken i 1. Mos. 1  bokstavelig? Undervisningsvideo fra Stefan Gustavsson (førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen) -  med tilhørende PP. Særlig aktuell i forbindelse med dokumentarserien «Gud og vitskapen» som lenge lå på NRK2 nett. (Se også ressurser på Snakkomgud.no) Forankring i læreplanen: Tro og livssyn [...]

Go to Top