En aktualisering om hva som gir lykke i livet, ut fra et foredrag på Lausanne-konferansen i Cape Town. (vgs)
Mål:
Kompetansemål
– 
Kunne reflektere over betydningen av begrepet lykke – med særlig fokus på velstand og fattigdom.
Holdningsmål
– 
Bevissthet om hva som gir oss virkelig lykke.
Plassering i fagplanen
Etikk i yrkesforberedende (VG2)
Etikk og Tjeneste 1 i studieforberedende (VG1)

Etikk og Tjeneste 2 i studieforberedende (VG2)

Nøkkelspørsmål: Hva er det som gir oss lykke?
Denne aktualiseringen tar utgangspunkt i artikkelen  “The American Dream” på Intomission.no – en norsk nettside som har presentert nyheter, artikler, filmer og bilder fra Cape Town 2010.
Aktualiseringen består av den nevnte artikkelen, en Power Point presentasjon som du kan finne her, og et par gruppeoppgaver for klassen. Denne ressursen er tenkt som et bidrag til din undervisning om velstand og fattigdom, koblet til spørsmålet om lykke. Du kan bruke aktualiseringen i sin helhet eller bruke deler av den. Aktualiseringen kan gjerne brukes i sammenheng med undervisningsopplegget Rikdom og Fattigdom.
 
Veiledning for læreren.
Skrift som står med kursiv er forslag til lærerens formidling.
Det som står med vanlig skrift er enten veiledning eller gjengivelse av punktene i Power Point presentasjonen. Veiledningen er bare et forslag til hvordan du kan gjøre det. Gjør gjerne dine egne tilpasninger.
Forslag til innledning:
Alle mennesker har ønsker og drømmer for sitt liv. Alle ønsker vi å være lykkelige. Men standarden for hva som oppleves for lykke er svært forskjellig i ulike deler av verden. Ting som er helt selvsagt for oss her i Norge kan være drømmen til barn som lever i fattige land.
Hva er det som gir lykke og glede i livet? Penger og materielle ting kan aldri fylle livet vårt med ekte mening. Drømmer og ønsker er viktig, men ikke alle våre drømmer og ønsker fører nødvendigvis noe godt med seg. Det heter seg at ”for mye av det gode ikke er bra”. Dette bekrefter også Bibelen, i Forkynneren 5:9: ”Den som elsker penger, blir ikke mett av penger. Og den som elsker rikdom, får aldri nok.”
Vi skal nå dele klassen opp i grupper og gruppene skal samtale om noen spørsmål som kommer opp på veggen.
Spørsmål til samtale i grupper på 3 – 4 elever:
1.      Hva forbinder dere med ordene ”The American Dream?”
2.      Innledning til spørsmålet: Richard Steams var en av talerne på en temasamling hvor fattigdom ble drøftet under Lausanne konferansen i Cape Town i oktober 2010. Steams var tidligere leder i et stort firma og hadde dyr firmabil og god lønn. I dag er han leder av World Vision, en veldedig kristen hjelpeorganisasjon. Dette har for ham medført en vesentlig reduksjon i materiell velstand. Hans oppfordring til deltakerne på seminaret var: ”Vi må jobbe for å drepe den amerikanske drømmen.” Hva tror dere han mente med dette utsagnet?
3.      Drøft påstanden: ”Den rike er ikke den som har mest, men den som trenger minst.”
Ta en runde for å oppsummere samtalen i gruppene. Spør om noen vil dele med hele klassen hva de snakket om.

Oppgave:
 Er det noe i livet som kan gi lykke og glede, og som ikke koster penger?
Fortsett i de samme gruppene.
Be elevene skrive ned sine tanker om hva som gir lykke og glede i livet, men som ikke koster penger. Vær kreativ og lag en oversikt med gode ideer som dere kan dele med resten av klassen. Tidsramme 10 min.
Hvis noen ikke er ferdig når det har gått 10 min kan du eventuelt gi dem 1-2 minutter for å avslutte arbeidet.
La hver gruppe få presentere sine forslag. Elevene som lytter kan gjerne komme med respons til det en gruppe presenterer.
Gi hver gruppe applaus etter sin presentasjon.
Print Friendly, PDF & Email