ORDENE VÅRE – HVA SIER VI OM GUD?

På bibelsk tid var det stor respekt for en persons navn, og særlig for Guds navn. Navn har med en persons identitet å gjøre.