Syria

Jan Egeland kaller den pågående konflikten i Syria "den største katastrofen i vår tid". Hvordan skal vi som kristne forholde oss ondskapen som skjer i andre deler av verden? Denne aktualiseringen gir noen innspill rundt dette. Aktuell sak: Generalsekretæren i Flyktninghjelpen Jan Egeland kaller situasjonen i Syria «Den største katastrofen i vår tid». (Vårt Land, [...]