Sykt perfekt – «Speiler presset»

Artikkel: Dokumentarserien lar oss komme tett på «Generasjon Perfekt» - eller «Generasjon Prestasjon». Jentene gir ansikt til rapportar og statistikkar om ein ungdomsgenerasjon som er blitt så gode at dei er blitt dårlege av det.