Skriften alene

Skribent: Margunn Serigstad Dahle, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen/Damaris Norge   «… som vi finner i Skriften alene.». Slik fortsetter rekken av Luthers sentrale lærepunkter, etter «nåden alene», ved «troen alene», på «Kristus alene». Det er i Bibelen alt forankres, det er kun her autoriteten ligger. Selv om Luther var klar på at både kirkens tradisjon og [...]